Organizatorzy
Patroni medialni
Rada programowa
Patroni honorowi
Sponsor
Pełnomocnicy
Instytucje współfinansujjące
Partnerzy
 

Przewodniczący Rady Programowej

 

 • dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Członkowie Rady Programowej

 

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
  Prorektor ds. Nauki
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 

 • dr hab. prof. Ignatianum Stanisław Sroka
  Prorektor ds. Dydaktycznych, Naukowych i Studenckich
  Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 • prof. Adam Korzeniowski
  Prorektor ds. Studenckich
  Akademia Muzyczna w Krakowie

 

 • prof. Piotr Bożyk
  Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych
  Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

 

 • prof. dr hab. Edward Mleczko
  Prorektor ds. Nauki
  Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

 

 • prof. dr hab. Konrad Wołowski
  Dyrektor
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 

 • prof. dr hab. Adam Maj
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 

 • dr hab. Nika Spiridis
  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 

 • prof. dr hab. Maria Kapiszewska
  Prorektor ds. Nauki i Nauczania
  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

 • dr hab. Dorota Segda, prof. PWST
  Prorektor PWST
  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 

 • ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
  Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
  Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
  Prorektor ds. Nauki
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn
  Prorektor ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych
  Uniwersytet Jagielloński

 

 • dr Maciej Matłok
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
  Prorektor ds. Nauki
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN