Organizatorzy
Patroni medialni
Rada programowa
Patroni honorowi
Sponsor
Pełnomocnicy
Instytucje współfinansujjące
Partnerzy
 

GŁÓWNY ORGANIZATOR

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 • dr Barbara Kępys
 • mgr inż. Joanna Roczniewska
 • mgr inż. Izabella Majewska
 • mgr inż. Paulina Czuryłowska

PARTNERZY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH
 • dr inż. Paweł Gara
 • dr inż. Michał Bembenek

Akademia Ignatianum w Krakowie

 • mgr Aleksandra Walczyk

Akademia Muzyczna

 • mgr Joanna Czech

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki

 • Dr Roman Dziadkiewicz  

Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha

 • mgr Piotr Słomiński

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

 • mgr inż. Magdalena Owczarek
 • mgr Katarzyna Kozielec

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

 • dr hab. Paweł Bilski

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

 • dr hab. Nika Spiridis

Krakowska Akademia im A. Frycza Modrzewskiego

 • mgr Agata Bień - Krawiec

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego

 • mgr Ewa Gawłowska

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 • mgr Elżbieta Niechciał
 • mgr Lidia Ponanta

Uniwersytet Ekonomiczny

 • dr Janusz Fudaliński

Uniwersytet Jagielloński

 • dr hab. Monika Marzec
 • mgr Joanna Kulawik

UJ Collegium Medicum

 • dr n. med. Maciej Matłok
 • dr n.med. Jakub Kenig
 • mgr Wiesław Pyrczak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • mgr lic. Monika Winiarska

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

 • dr inż. Paweł Kurtyka