Organizatorzy
Patroni medialni
Rada programowa
Patroni honorowi
Sponsor
Pełnomocnicy
Instytucje współfinansujjące
Partnerzy
 
 • Marszałek Sejmu RP
  Ewa Kopacz

 

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

 

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Marek Sawicki

 

 • Wojewoda Województwa Małopolskiego
  Jerzy Miller

 

 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa

 

 • Prezydent Miasta Krakowa
  Prof. Jacek Majchrowski

 

 • Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
  Bogusław Kośmider

 

 • Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
  prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

 • Małopolski Kurator Oświaty
  Aleksander Palczewski

 

 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  Stanisław Sennik