Organizatorzy
Patroni medialni
Rada programowa
Patroni honorowi
Sponsor
Pełnomocnicy
Instytucje współfinansujjące
Partnerzy
 
12 maja 2014 r. komisja konkursowa w składzie:
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UR
prof. dr hab. Piotr Bożyk - Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych ASP
dr Alicja Rafalska-Łasocha - Wydział Chemii UJ
dr Ewa Wyka - Muzeum UJ

przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych

KATEGORIA DZIECI

NAGRODA GŁÓWNA
Krystyna Gasińska, 13 lat, autorka filmu pt. "Napoleon Cybulski-odkrywca adrenaliny"

WYRÓŻNIENIE
Wanda Sobolewska, autorka filmu pt. "Adrenalina"

KATEGORIA MŁODZIEŻ

NAGRODA GŁÓWNA
Aleksandra Dziula, autorka filmu pt. " Jak skroplić sukces"

WYRÓŻNIENIE
Patrycja Słabik, Karolina Kielian autorki filmu pt. "Historia krakowskiego baloniarstwa"

Zobacz film

KATEGORIA DOROŚLI

NAGRODA GŁÓWNA
Rafał Blecharz autor filmu pt. "Odkrycie Jana Brożka"

WYRÓŻNIENIE
Mateusz Dryzek autor filmu pt. "Odkrycie anizotropii lepkości w ciekłych kryształach"

Laureatom składamy serdeczne gratulacje

Konkurs filmowy "Przełomowe odkrycia w Krakowie"
REGULAMIN